ZA REJESTRACJE KLIENT OTRZYMUJE KOD RABATOWY 4 %. MOŻNA OTRZYMAĆ DODATKOWY KOD RABATOWY 4 % ZA WPISANIE SIE DO NEWSLLETERA PODCZAS REJESTRACJI.

KODY SA PRZYZNAWANE NIEZALEŻNIE OD SIEBIE WIĘC JAK SIE NIE WPISZESZ DO NEWSLETTERA I TAK OTRZYMASZ KOD RABATOWY ZA REJESTRACJE O WARTOŚCI 4 %

Regulamin „ZAŁÓŻ KONTO I ODBIERZ KOD RABATOWY 4 % ZA REJESTRACJĘ I 4 % ZA WPISANIE SIE DO NEWSLETTERA NA ZAKUP INTERNETU 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Załóż konto  i odbierz kod rabatowy 8% na zakup Internetu jest firma GALIOS  Rafał Żychowski  z siedzibą w Szczepańcowa u;. Długa 26, 38 – 457 Chorkówka.

2. Organizator oświadcza, że zawartość Serwisu chroniona jest przepisami prawa. Kopiowanie, powielanie oraz publikowanie treści zawartych w serwisie internetowym Organizatora jest zabronione, chyba że wyrazi na w/w działania zgodę.

3. Czas obowiązywania promocji: od godz. 00:00 dn. 1 luty  2017 r. do godz. 23.59 dn. 31 grudnia  2017 r. (decyduje data rejestracji zamówienia w systemie).

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail).

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu  oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego

1. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową pod wskazanym przez siebie adresem e-mail, na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno-reklamową, jest uprawniony do uzyskania unikalnego jednorazowego kodu rabatowego. Niniejsza zgoda nie jest obowiązkowa, jednak niezbędna do uzyskania powyższego kodu.

2. Kod rabatowy jest odliczany wyłącznie jako rabat w wysokości 8 % od kwoty zamówienia w sklepie internetowym www.taniedoladowanie.com.pl. Z czego 4 % kod za rejestracje oraz 4 % za wpisanie sie do newslettera. Nie ma obowiązku wpisywania się do newslettera aby otrzymac 4 % rabat za rejestrację.W takim przypadku klient otrzyma kod 4 % za rejestrację.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie przy zamówieniach na karty z Internetem.

4. Kod rabatowy jest unikalny, jednorazowego użycia i nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów.

5. Rabat będzie naliczany do pojedynczego zamówienia objętego kodem i może zostać wpisany (użyty) tylko raz w koszyku do pojedynczego zamówienia. Mozna dodac do koszyka nieograniczoną ilośc produktów uwzględniając  § 2 pkt 3 aby skorzystac z kodów rabatowych.

6. Rabat nie działa w połączeniu z innymi promocjami oraz na produkty w promocyjnej przedsprzedaży w koszyku i powinien być wykorzystany niezależnie od innych promocji w sklepie www.taniedoladowanie.com.pl.

7. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w sklepie internetowym www.taniedoladowanie.com.pl.

8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

§ 3. Zasady korzystania z kodu rabatowego

1. W trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym  www.taniedoladowanie.com.pl., dodając do koszyka interesujący(e) Klienta produkt(y) o których mowa w § 2 pkt 3 , w podsumowaniu zamówienia w specjalnym polu pod produktami w koszyku pojawi się kod rabatowy, który należy ,,kliknąć: lub skopiować w odpowiednie okno i zaakceptować przyciskiem ,, Tak” . Po tej czynności towar w koszyku zostanie pomniejszony o wartość rabatu.

2. W przypadku samej rejestracji pojawi sie jeden kod, natomiast podczas wpisania sie do newslettera podczas rejestracji w koszyku podczas pierwszego zakupu pojawią sie dwa kody 4 %.

§ 4. Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamację droga e-mailową dt. funkcjonowania serwisu, obsługi, bądź realizacji otrzymania kuponu rabatowego na adres galios75@wp.pl.

2. Reklamacja określona w pkt. 1 niniejszego § będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji serwisowi Organizatora drogą mailową.

3. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

 

§5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

§6. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty  2017 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Wszelkie spory między Organizatorem